Förväntningar/expectations

publicerat i Allmänt;
Förväntningar..... något jag brukar säga är den största orsaken till besvikelser. Om du inte har några förväntningar så har du lättare se det ljusa och glada i allt. Om du förväntar dig något, vare sig det är av din partner eller av en situation, en kurs eller vad som helst, så är det bäddat för besvikelser. För vem kan avgöra vad som finns i ditt huvud? Så försök leva din vardag utan förväntningar och gläds åt allt. Om du än då möts av något som du tycker är dåligt så kan du hitta ljusglimten i det med. 
Förväntningar på arbetsplatser är viktiga att kommunicera för annars leder de lätt till konflikter. Vad förväntas av dig, vad förväntar du dig av ditt team, din chef, dina kollegor. Vad ska ni göra om ni märker att ni inte når varandras förväntningar?
 
Expectations....is the greatest cause of disappointments. If you don´t have expectations you have easier to see all wonderful things in everything. If you expect something, wheter it´s from your partner or a situation, then it´s set up for disappointments. Because who can guess what´s going on in your mind? So try to live your life and don´t expect anything. What I mean is to meet every situation and person as they are and decide to find all good things in everything. 
Expectations in working places are important to communicate, because they are otherwise a great cause of conflicts. What do you expect from yourself, from others and what do they expect from you? What do you do if you see that you can´t fulfill the expectations?
 

Våga/ To Dare

publicerat i Allmänt, inspiration, passion och syfte;
Hur viktigt är det inte att våga ta steg för att leva ett liv med mening och syfte? Det är en sorg för mig att se alltför många stänga in sig av rädsla och inte våga. Som förlorar sin glädje, gör det de måste göra utav plikt men utan engagemang och entusiasm. Som lever för semestern. Som drömmer men aldrig vågar tro att det blir annat än just drömmar. Som tappat gnistan i livet helt enkelt.
 Många söker sin passion i livet. Men ibland kommer också passionen när vi stiger ut och vågar pröva nya saker, vågar testa oss fram. För mig har det varit en utmaning att lära mig försöka förstå alla som drivs av trygghetskänslan alltför mycket. Men jag har lärt mig. Jag vet för att hjälpa människor framåt (som är min passion) så måste jag låta dem utvecklas och växa i egen takt. Vi är alla människor olika och en del slänger sig in i vad som helst utan eftertanke, medan en del är beroende av trygghet.  Men när åtminstone viljan att utvecklas, göra förändring finns- då kan jag gå med. Man behöver inte släppa ALL trygghet för att våga ta nya steg. Men man behöver våga ta ett nytt steg. Ett steg i taget! Livet är inget som skall genomlidas utan det är en gåva, en fantastisk möjlighet, en källa till glädje och upptäckter och upplevelser och en resa där vi njuter där vi är medan vi är på väg dit vi skall. Gud är en kreativ Gud och Han har gjort oss till sin avbild. Dessutom har Han gett dig gåvor och styrkor att användas för att de ska komma än mer till nytta. 
 
How important isn´t it to take steps in life in order to find your purpose and passion? For me it´s so sad when I see so many caught in fear. They loose their joy and do what they have to do out of obligation, but with no enthusiasm or engagement. They live for vacation. They dream but they never believe the dreams will come true. They have lost so much..
Many look for their passion in life. But sometimes passion comes when we get out and dare to try new things. For me it was a challenge to learn to understand people driven by security. But I learned. Because in order for me to help moving people forward I have to understand them and I have to let each and every develop at their own speed. We are all different and that´s wonderful .But you need to have the willingness to change, the belief that some things happens when you dare to take a step. One step at a time. I know nobody is created to live in fear. To take new steps and dare doesn´t mean you have to let go of all secure things. But you need to take one step. Life is a gift. it´s a source of joy. God is a God of creativity and he´s made us into His image.