VÅGA

publicerat i Allmänt, Business, föreläsare, försäljning, ledarskap, marknadsföring, skolning;
Nu har jag varit tyst en längre tid. Det är mycket på gång och därför vill jag inspirera till att våga. Våga följ din passion, dina drömmar, dina mål. Våga som ledare, företagare, privatperson ta risker, misslyckas (och lär dig). Våga börja spänna ut dina tältpinnar. 
Jag är inne i ett skede av tillväxt- det är skrämmande men ändå spännande. Jag har tagit nya steg i både "gamla" företag och steg in i nytt.
Ska dela med mig om de olika:
Min firma Jeanette Ljungars, har jag just fått in mina föreläsningar på Speakers Forum- Finlands största talaragent. Mina områden är:
"Kvinnligt företagande- dess utmaningar och glädjeämnen",
"Kvinnligt ledarskap"
"excellent ledarskap"
"the power of the mind"
"kundcentrerad försäljning och marknadsföring"
"personligt ledarskap"
"samarbete-framtidens arbete"
"kommunikationsfärdigheter som grund för inflytande"
Jag skall också dra en stor 2-dagars Global Womens Summit i Helsingfors i oktober (skynda om du vill ha biljetter:))- programmet blir helt ENASTÅENDE) och jag skall som team coach för Tiimiakatemia dra igång en mästarcoach utbildning i september (där du också får avägga specialyrkesexamen i ledarskap)- till detta kan du också anmäla dig :). 
Jag kommer också dra föreläsningar för unga- en nyhet! tillsammans med Naima Farah- en ung mycket framåt tjej som vill lyfta, inspirera ungdomar! 
Så detta om detta- fortsättning följer om resten... :)
 
 

Vad stoppar dig?/What´s holding you back?

publicerat i Allmänt, ledarskap;
De vanligaste ursäkter vi har för att inte gå efter vad vi vill ha är : "jag kan inte", "har inte pengar eller tid", "min man/hustru hindrar mig"... finns säkert många andra också. Tänk på vad är din "ursäkt" är (=oftast rädslor från det omedvetna som vi bör definiera). 
Som jag skrev igår behöver vi bara hitta det första steget att ta:
- om du tror du inte kan, så arbeta på din självkänsla och ditt självförtroende samt inhämta nödvändig kunskap.
  För många kan det vara att vi blivit "programmerade" sedan barnsben att vi inte kan, att det inte går. Inse att det är inte sanningen- du KAN. Programmera om ditt undermedvetna genom att: Definiera dina styrkor och fokusera på dem, lär dig något nytt varje dag, se dig själv lyckas och känn den fantastiska känsla som följer på det. Skaffa en förebild att följa- någon som gjort det du vill göra eller uppnått det du vill uppnå (eller är en sådan person som du vill bli, kom ihåg både "vem" och "vad")
-om du inte har pengar eller tid- vilken rädsla ligger bakom här? Finns tidigare misslyckanden som gjort ditt undermedvetna inställt på att detta är din orsak? Vad lägger du din tid på nu och vad vill du verkligen och VARFÖR vill du det? (=din mission). Följer du dina värderingar och dina prioriteringar eller följer du andras? Hur vill du spendera din tid och dina pengar? Inse att valet är ditt! Du är inte ett offer utan en ansvarsfull person som kan styra och kontrollera. Många har en attityd till tid och pengar att de "bara försvinner". Vart tog de vägen? Inse att det är du som bestämmer vart de tar vägen, ingen annan. Ta kontrollen. Om din dröm fodrar mycket pengar du inte har just nu- det hindrar inte din dröm nå sin fullbordan men vad är ditt FÖRSTA steg? och vilka alla möjligheter har du sedan? Börja fokusera på alla möjligheter istället för begränsade resurser så skall du se att allt fler möjligheter plötsligt dyker upp. 
-"andra hindrar mig"- finns ingen som hindrar dig utom du själv och dina tankar. Igen- du är inget offer utan du kan ta ansvar själv för det du vill uppnå. Allas vägar är personliga och ibland kan det kännas konkret när man börjar göra saker och agera annorlunda än man gjort förut. Omvärlden kan reagera starkt, men fortsätt du agera som ett gott exempel och fortsätt så in det du vill se en skörd av. Du kan inte kontrollera andra men dock dig själv. Men bli inte en besserwisser eller högmodig och tro att du vet och kan bättre än andra bara för att du börjar följa en ny väg. kom fortfarande ihåg vem du är, är viktigare än vad du gör. Lycka till- du KAN inspirera andra att också våga göra förändringar i sitt liv när du är ett bra exempel för dem. 
 
Most common excuse for not going after what we want is: "I can´t", "I have no time or money", "somebody is stopping me". Think about what your excuse is (there are surely much more than these). It´s often some fear. 
Then you need to take the first step (as I wrote yesterday)
-if you think you can´t- you have to work on your selfesteem and selfconfidence. Have you heard other speak to you "it´s impossible", "you can´t".. then your subconsious is wrong programmed, but it´s not the truth. YOU CAN! Reprogramme your subconsious by focus on your strenghts, learn new things everyday and have a vision of yourself succeeding and how wonderful feeling that gives you. Get somebody as an example to follow- somebody who has done what you want to do, gotten what you want to get or is the kind of person you want to become (remember the what and who)
-if you lack money or time: Why is it so? Or is it an excuse? What is your subconsious telling you about money? are you worth having them? Have you lost money earlier and are afraid doing it again? Your time- how are you spending it now? are you following your values and priorities or are you letting others decide for you? Realise that´s it´s you who CHOOSE. You are no victim but a responsible person who are able to control and decide. So many people complain and have an attitude about time and money "they are just disappearing". They are not disappearing. It´s your choice and responsibility to KNOW where they are going. You can be in charge. If your dream requires a lot of money that you don´t have right now- what´s your first step then? Start to focus on possibilities and you will see more of them coming to you. 
-somebody´s stopping me- NO, nobody stops you unless you allow it to happen. Usually we just have a spirit of victims and are used to blaim others for everything. You take responsibility! You make the choices! It might be it´s not easy for those closest to us when we change and start going new paths, but if you continue beeing a good example (not a besserwisser or think you know better or are better) they will have an example in you! Continue to sow in your life what you desire to reap. You can make a change for the better for others also. 
 

Reflektion/reflection

publicerat i Allmänt, Familj, ledarskap, mål och målsättning;
Snart är julen här och många har nu redan julledigt. För mig är julen speciell och värdefull, men det var inte det jag skulle skriva om :). Efter jul följer snart nytt år och det är dags reflektera över det gångna. ta dig tid att reflektera:
-vad har varit bra det senaste året? Varför?
-finns det något som varit mindre bra? Varför och vad kan du göra för att ändra på det så det inte upprepas.
-vilka mål har du uppnått? (tänk på alla områden; familj, relationer, hälsa, jobb, personlig utveckling m.m.)
-vilka mål har du inte nått- vad kan du lära dig av det? Vill du ännu nå dem? Vad kan du göra annorlunda?
-hur har du utvecklats? personligen/professionellt.
-vad har du lagt din tid på? vad skulle du velat lägga mer tid på och vad vill du sluta lägga tid på?
Vad av ovanstående tar du med dig in på det nya året och vilka mål lägger du då?
 
Soon it´s christmas and after that comes a new year. So it´s time to reflect over 2013. 
-What has been good? Why?
-Is there anything that has been not so good? Why and what can you do so it won´t be repeated during 2014?
-what goals have you achieved? (what did you do well so they were achieved)
-what goals have you not achieved? what can you learn from that? Do you still want to reach them? What can you do different then?
-how have you developed? personally and professionally
-how have you spent your time? What would you wish you´d done more and what less?
What do you take with you to next year and what goals do you set for 2014?