Första steg till framgång/First step to success

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, mål och målsättning, målmedvetenhet;
Det märks att jag haft några dagar ledigt :). Min yngsta dotter har fått höra mina tal idag:). Om vikten av tro, värderingar, målmedvetenhet och att ta det första steget. Du kan bli vad du vill, göra vad du vill så länge du håller fokus. Fokus på skillnaden mellan VEM du är och VAD du gör. Ditt eget värde och identitet ligger inte i vad du gör utan vem du är. Så framgång är att veta både vem du är och vad du vill. Håll dem separat. Du behöver utvecklas, tro på dig, vara målmedveten och ha dina värderingar rätt i båda. När du vill nå framgång, har en idé du vill förverkliga etc- vad är ditt FÖRSTA steg dit? Vad kan du göra IDAG? Bestäm dig, håll ditt fokus, din tro på det och ta ett steg i taget. Finns alltid ett steg du kan ta, varje dag- håll fokus på det och gör det. Tappa aldrig ditt mål ur siktet, oberoende hur omöjligt det kan se ut just nu- du kommer dit. DRÖM STORT!! Din kapacitet är enorm.
 
You can tell I have vacation when my youngest daughter have to listen to my speches now :). About the importance of belief, values, perseverance and taking the first step. You can become whoever you want to become, do whatever you want to do as long as you keep your focus. Focus on the difference WHO you are and WHAT you do. Your own value and identity is not in what you do but who you are. So success is both about who you want to become and what you want to do. Keep them separate. You need to develop, believe in yourself, be perseverant and keep your values in both. When you want success, have an idea - what´s your first step? What can you do TODAY? make a decision, keep focus, have belief and take one step at a time. There is always ONE step you can take each day, no matter how far the goal seem to be or how impossible it seem to reach success. Never loose your goal. DREAM BIG. your capacity is huge!!!
 
 

Reflektion/reflection

publicerat i Allmänt, Familj, ledarskap, mål och målsättning;
Snart är julen här och många har nu redan julledigt. För mig är julen speciell och värdefull, men det var inte det jag skulle skriva om :). Efter jul följer snart nytt år och det är dags reflektera över det gångna. ta dig tid att reflektera:
-vad har varit bra det senaste året? Varför?
-finns det något som varit mindre bra? Varför och vad kan du göra för att ändra på det så det inte upprepas.
-vilka mål har du uppnått? (tänk på alla områden; familj, relationer, hälsa, jobb, personlig utveckling m.m.)
-vilka mål har du inte nått- vad kan du lära dig av det? Vill du ännu nå dem? Vad kan du göra annorlunda?
-hur har du utvecklats? personligen/professionellt.
-vad har du lagt din tid på? vad skulle du velat lägga mer tid på och vad vill du sluta lägga tid på?
Vad av ovanstående tar du med dig in på det nya året och vilka mål lägger du då?
 
Soon it´s christmas and after that comes a new year. So it´s time to reflect over 2013. 
-What has been good? Why?
-Is there anything that has been not so good? Why and what can you do so it won´t be repeated during 2014?
-what goals have you achieved? (what did you do well so they were achieved)
-what goals have you not achieved? what can you learn from that? Do you still want to reach them? What can you do different then?
-how have you developed? personally and professionally
-how have you spent your time? What would you wish you´d done more and what less?
What do you take with you to next year and what goals do you set for 2014?
 
 

Chillar

publicerat i Allmänt, föreläsare, författare, inspiration, ledarskap, mental träning, motivation, mål och målsättning, målmedvetenhet, passion och syfte, personlig utveckling, personligt ledarskap, övervinn hinder;
Ikväll ska jag se om jag klarar av att bara chilla och ta det lugnt :).. inte min starka sida då det alltid finns saker att göra. Men samtidigt så vet jag hur viktigt det är att vi tar hand om oss själv. Du är din egen viktigaste resurs och om vi inte tar hand om oss själv först, så kan vi inte sedan ta hand om någon annan heller. Så är det! Så pricka in i almanackan tid för dig själv.(btw- min almanacka är försvunnen... hjälp!!) Vad gör du som fyller dig med energi? här får ni en chill-bild helt rakt upp och ner :D, tagen med webbcam så färgen ser något onormal ut:D