Första steg till framgång/First step to success

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, mål och målsättning, målmedvetenhet;
Det märks att jag haft några dagar ledigt :). Min yngsta dotter har fått höra mina tal idag:). Om vikten av tro, värderingar, målmedvetenhet och att ta det första steget. Du kan bli vad du vill, göra vad du vill så länge du håller fokus. Fokus på skillnaden mellan VEM du är och VAD du gör. Ditt eget värde och identitet ligger inte i vad du gör utan vem du är. Så framgång är att veta både vem du är och vad du vill. Håll dem separat. Du behöver utvecklas, tro på dig, vara målmedveten och ha dina värderingar rätt i båda. När du vill nå framgång, har en idé du vill förverkliga etc- vad är ditt FÖRSTA steg dit? Vad kan du göra IDAG? Bestäm dig, håll ditt fokus, din tro på det och ta ett steg i taget. Finns alltid ett steg du kan ta, varje dag- håll fokus på det och gör det. Tappa aldrig ditt mål ur siktet, oberoende hur omöjligt det kan se ut just nu- du kommer dit. DRÖM STORT!! Din kapacitet är enorm.
 
You can tell I have vacation when my youngest daughter have to listen to my speches now :). About the importance of belief, values, perseverance and taking the first step. You can become whoever you want to become, do whatever you want to do as long as you keep your focus. Focus on the difference WHO you are and WHAT you do. Your own value and identity is not in what you do but who you are. So success is both about who you want to become and what you want to do. Keep them separate. You need to develop, believe in yourself, be perseverant and keep your values in both. When you want success, have an idea - what´s your first step? What can you do TODAY? make a decision, keep focus, have belief and take one step at a time. There is always ONE step you can take each day, no matter how far the goal seem to be or how impossible it seem to reach success. Never loose your goal. DREAM BIG. your capacity is huge!!!
 
 

Inspirerande story/ Inspirational story

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, passion och syfte;
 
Jag gråter varje gång jag ser denna video:). Av två orsaker- hans fantastiska talang och hemska bakgrund, men också av att han TROTS sin hemska bakgrund och dåliga självkänsla vågade söka in. Ibland behöver vi någon som TROR på oss om vi inte gör det själv. Kanske hade han träffat någon sådan eller så klara han av bedriften iaf. Så det spelar ingen roll var du varit och hur ditt förflutna sett ut- din framtid kan ändå vara helt lysande. Tror du på dig själv? Om inte- hitta någon som tror på dig!
 
I cry every time I watch this. Because of his awful past, but also how amazing that he despite this came to this competition. Often we need somebody that BELIEVES in us. Maybe he found that one person or then he just found some strenght inside he didn´t know he had. It doesn´t matter how your past has been- your future is all that matters. If you don´t believe in yourself- find somebody who does!
 

Politik/Politics

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, passion och syfte;
Ett av mina arbeten är också att vara sekreterare för kristdemokraternas svenska organisation. Jag har lärt mig otroligt mycket under ett år och lärt känna många fantastiska människor. Jag blev intresserad av politik i slutet av 1990-talet. Varför? jag hade samma förutfattade meningar som säkert många av er har: "politiker är tråkiga", "det är bara en massa prat och paragrafer" m.m.. Men plötsligt insåg jag att politik handlar om ALLT i vårt liv- våra barn, skolor, sjukvård, äldreomsorg, handikappvård, vägar etc. Jag bytte parti i mitten av 2000-talet då jag anser finns inget annat som har så goda värderingar som KD: människovärdet i centrum. Finns ett värde som genomsyrar alla beslut. Underbart. Nu vill jag utmana ditt trossystem- (allt vi tror kommer någonstans ifrån och är ofta en passiv sak vi fått någonstansifrån, utan insikt och kunskap..)Varifrån har du fått den attityd, den tro du har om politik? Hur kan du ändra den? Vad är viktigt för dig i livet? Vad gör du för att påverka? Vad anser du att du kan göra för att påverka? Vilka värderingar har du?
 
Politics is one of the things I´m also involved in. In the Christian democratic party. I have been a secretary there one year and learned a lot. I got interested in politics in the end 1990.s. Before that I thought it was boring, just talk..but then I REALISED it´s about everything that matters to me; my children, family, healthcare, elderly... I came to the christian party in mid 2000, because I feel they have the best values- PEOPLE: to value each and every one. Now I wanna challenge you- where does your beliefs about politics come from? What´s your values? What´s important to you? What can you do to make a change? Are you doing that?