Inspirerande story/ Inspirational story

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, passion och syfte;
 
Jag gråter varje gång jag ser denna video:). Av två orsaker- hans fantastiska talang och hemska bakgrund, men också av att han TROTS sin hemska bakgrund och dåliga självkänsla vågade söka in. Ibland behöver vi någon som TROR på oss om vi inte gör det själv. Kanske hade han träffat någon sådan eller så klara han av bedriften iaf. Så det spelar ingen roll var du varit och hur ditt förflutna sett ut- din framtid kan ändå vara helt lysande. Tror du på dig själv? Om inte- hitta någon som tror på dig!
 
I cry every time I watch this. Because of his awful past, but also how amazing that he despite this came to this competition. Often we need somebody that BELIEVES in us. Maybe he found that one person or then he just found some strenght inside he didn´t know he had. It doesn´t matter how your past has been- your future is all that matters. If you don´t believe in yourself- find somebody who does!
 

Politik/Politics

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, passion och syfte;
Ett av mina arbeten är också att vara sekreterare för kristdemokraternas svenska organisation. Jag har lärt mig otroligt mycket under ett år och lärt känna många fantastiska människor. Jag blev intresserad av politik i slutet av 1990-talet. Varför? jag hade samma förutfattade meningar som säkert många av er har: "politiker är tråkiga", "det är bara en massa prat och paragrafer" m.m.. Men plötsligt insåg jag att politik handlar om ALLT i vårt liv- våra barn, skolor, sjukvård, äldreomsorg, handikappvård, vägar etc. Jag bytte parti i mitten av 2000-talet då jag anser finns inget annat som har så goda värderingar som KD: människovärdet i centrum. Finns ett värde som genomsyrar alla beslut. Underbart. Nu vill jag utmana ditt trossystem- (allt vi tror kommer någonstans ifrån och är ofta en passiv sak vi fått någonstansifrån, utan insikt och kunskap..)Varifrån har du fått den attityd, den tro du har om politik? Hur kan du ändra den? Vad är viktigt för dig i livet? Vad gör du för att påverka? Vad anser du att du kan göra för att påverka? Vilka värderingar har du?
 
Politics is one of the things I´m also involved in. In the Christian democratic party. I have been a secretary there one year and learned a lot. I got interested in politics in the end 1990.s. Before that I thought it was boring, just talk..but then I REALISED it´s about everything that matters to me; my children, family, healthcare, elderly... I came to the christian party in mid 2000, because I feel they have the best values- PEOPLE: to value each and every one. Now I wanna challenge you- where does your beliefs about politics come from? What´s your values? What´s important to you? What can you do to make a change? Are you doing that?
 
 
 

Våga/ To Dare

publicerat i Allmänt, inspiration, passion och syfte;
Hur viktigt är det inte att våga ta steg för att leva ett liv med mening och syfte? Det är en sorg för mig att se alltför många stänga in sig av rädsla och inte våga. Som förlorar sin glädje, gör det de måste göra utav plikt men utan engagemang och entusiasm. Som lever för semestern. Som drömmer men aldrig vågar tro att det blir annat än just drömmar. Som tappat gnistan i livet helt enkelt.
 Många söker sin passion i livet. Men ibland kommer också passionen när vi stiger ut och vågar pröva nya saker, vågar testa oss fram. För mig har det varit en utmaning att lära mig försöka förstå alla som drivs av trygghetskänslan alltför mycket. Men jag har lärt mig. Jag vet för att hjälpa människor framåt (som är min passion) så måste jag låta dem utvecklas och växa i egen takt. Vi är alla människor olika och en del slänger sig in i vad som helst utan eftertanke, medan en del är beroende av trygghet.  Men när åtminstone viljan att utvecklas, göra förändring finns- då kan jag gå med. Man behöver inte släppa ALL trygghet för att våga ta nya steg. Men man behöver våga ta ett nytt steg. Ett steg i taget! Livet är inget som skall genomlidas utan det är en gåva, en fantastisk möjlighet, en källa till glädje och upptäckter och upplevelser och en resa där vi njuter där vi är medan vi är på väg dit vi skall. Gud är en kreativ Gud och Han har gjort oss till sin avbild. Dessutom har Han gett dig gåvor och styrkor att användas för att de ska komma än mer till nytta. 
 
How important isn´t it to take steps in life in order to find your purpose and passion? For me it´s so sad when I see so many caught in fear. They loose their joy and do what they have to do out of obligation, but with no enthusiasm or engagement. They live for vacation. They dream but they never believe the dreams will come true. They have lost so much..
Many look for their passion in life. But sometimes passion comes when we get out and dare to try new things. For me it was a challenge to learn to understand people driven by security. But I learned. Because in order for me to help moving people forward I have to understand them and I have to let each and every develop at their own speed. We are all different and that´s wonderful .But you need to have the willingness to change, the belief that some things happens when you dare to take a step. One step at a time. I know nobody is created to live in fear. To take new steps and dare doesn´t mean you have to let go of all secure things. But you need to take one step. Life is a gift. it´s a source of joy. God is a God of creativity and he´s made us into His image.