Första steg till framgång/First step to success

publicerat i Allmänt, inspiration, motivation, mål och målsättning, målmedvetenhet;
Det märks att jag haft några dagar ledigt :). Min yngsta dotter har fått höra mina tal idag:). Om vikten av tro, värderingar, målmedvetenhet och att ta det första steget. Du kan bli vad du vill, göra vad du vill så länge du håller fokus. Fokus på skillnaden mellan VEM du är och VAD du gör. Ditt eget värde och identitet ligger inte i vad du gör utan vem du är. Så framgång är att veta både vem du är och vad du vill. Håll dem separat. Du behöver utvecklas, tro på dig, vara målmedveten och ha dina värderingar rätt i båda. När du vill nå framgång, har en idé du vill förverkliga etc- vad är ditt FÖRSTA steg dit? Vad kan du göra IDAG? Bestäm dig, håll ditt fokus, din tro på det och ta ett steg i taget. Finns alltid ett steg du kan ta, varje dag- håll fokus på det och gör det. Tappa aldrig ditt mål ur siktet, oberoende hur omöjligt det kan se ut just nu- du kommer dit. DRÖM STORT!! Din kapacitet är enorm.
 
You can tell I have vacation when my youngest daughter have to listen to my speches now :). About the importance of belief, values, perseverance and taking the first step. You can become whoever you want to become, do whatever you want to do as long as you keep your focus. Focus on the difference WHO you are and WHAT you do. Your own value and identity is not in what you do but who you are. So success is both about who you want to become and what you want to do. Keep them separate. You need to develop, believe in yourself, be perseverant and keep your values in both. When you want success, have an idea - what´s your first step? What can you do TODAY? make a decision, keep focus, have belief and take one step at a time. There is always ONE step you can take each day, no matter how far the goal seem to be or how impossible it seem to reach success. Never loose your goal. DREAM BIG. your capacity is huge!!!
 
 

Taggar: belief, framgång, mål, perseverance, success;

Kommentera inlägget här :