Reflektion/reflection

publicerat i Allmänt, Familj, ledarskap, mål och målsättning;
Snart är julen här och många har nu redan julledigt. För mig är julen speciell och värdefull, men det var inte det jag skulle skriva om :). Efter jul följer snart nytt år och det är dags reflektera över det gångna. ta dig tid att reflektera:
-vad har varit bra det senaste året? Varför?
-finns det något som varit mindre bra? Varför och vad kan du göra för att ändra på det så det inte upprepas.
-vilka mål har du uppnått? (tänk på alla områden; familj, relationer, hälsa, jobb, personlig utveckling m.m.)
-vilka mål har du inte nått- vad kan du lära dig av det? Vill du ännu nå dem? Vad kan du göra annorlunda?
-hur har du utvecklats? personligen/professionellt.
-vad har du lagt din tid på? vad skulle du velat lägga mer tid på och vad vill du sluta lägga tid på?
Vad av ovanstående tar du med dig in på det nya året och vilka mål lägger du då?
 
Soon it´s christmas and after that comes a new year. So it´s time to reflect over 2013. 
-What has been good? Why?
-Is there anything that has been not so good? Why and what can you do so it won´t be repeated during 2014?
-what goals have you achieved? (what did you do well so they were achieved)
-what goals have you not achieved? what can you learn from that? Do you still want to reach them? What can you do different then?
-how have you developed? personally and professionally
-how have you spent your time? What would you wish you´d done more and what less?
What do you take with you to next year and what goals do you set for 2014?
 
 

Taggar: learning, mål, målsättning, reflektion;

Kommentera inlägget här :