Relation/Relations

publicerat i Allmänt;
 
Människor är min passion men samtidigt är relationer av det mest utmanande som finns :D. Jag föreläser om kommunikation (även det manliga-kvinnliga) och har lätt att veta i teorin hur allt ska förlöpa. MEN eftersom kommunikation inte handlar om vad jag säger utan om mottagaren så är det knepigt. Så är det med alla relationer- vi är alla olika och har olika bagage med oss i livet och därav agerar vi och reagerar därefter. Jag är absolut inte perfekt och har därför mer och mer under åren fått en större tolerans och respekt till alla.Varför skall vi påpeka fel hos varandra istället för att allltid se oss i spegeln. Om vi vet våra fel, så accepterar vi också andras fel och kan lära oss fokusera på de positiva istället (för såna sidor har också vi alla)  Men likväl finns det situationer som sårar oerhört. Jag har lärt mig ta situationer där människor kritiserar/sårar mig men när det gäller barn och barnbarn blir man mer känslig. Jag har svårt att förstå hur vuxna människor kan säga så fula saker åt barn/ungdomar som jag aldrig ens skulle uttala. Hur kan en vuxen människa sparka på en ungdom som redan ligger? Å aldrig ens låtit ordet "förlåt" komma över sina läppar fast hur mycket skada man än orsakat?. Jaa..det är mina funderingar i juletid. Jag försöker lära mina barn att alltid förlåta, men vi bör alla komma ihåg att "knivar" (=elaka ord) vi hugger i andra ändå orsakar sår. 
 
People is my passion, but at the same time are relationships the most difficult thing to handle. I speak and teach about communication, but also there, as otherwise in relationships  it´s not about me but about the other person. We all carry our own bagage and how we react and act comes from what we learned and experienced in the past. I know I´m not perfect and therefore I don´t expect it from others. I have during the years became more tolerant and respectful to others. Why always keep telling others about their faults instead of looking in the mirror and try to improve ourselves? We can learn to focus on the positive in others (because everybody have those sides also). It´s easy to take when other hurt or critize me, but it´s harder when they hurt my children and grandchildren. I have a hard time understand how a grown-up can talk to a child/youth such bad words that I would never even write here. I have a hard time understand how a grown-up can kick on a youth already down? and never let the word "forgive me" come out. Ok...that´s my thoughts in christmas time :D. I try to teach my children to always forgive, but let´s all remember that "knives" (=mean words) we stick into others always causes wounds.
 
 
 
 

Taggar: forgiveness, relationer, relations;

Kommentera inlägget här :